Skip to main content

Jedan od najspecifičnijih primeraka vrste kameleon je panter kameleon, pre svega zbog raskošnog izgleda mužjaka.

On je vrlo živopisnog izgleda, obojen svim duginim bojama, zbog čega ga nazivaju i “kameleon duge”. Zbog toga, panter kameleon (Furcifer pardalis) je, kao što smo rekli, jedan je od najživopisnijih od svih kameleona.

Ženke su manje glamurozne

Ženke su manje kitnjaste, uglavnom smeđe, sive ili bledo zelene boje.

Ženka panter kameleona:

Gradja kameleona

Njihove noge, koje vire sa strane i pozadi, spojene su za telo tako da sva četiri stopala u obliku slova V mogu lako da zgrabe granu ispod tela. Svako prednje stopalo ima tri prsta iznutra i dva prsta spolja. Zadnje stopalo ima tri prsta na spoljašnjoj i dva na unutrašnjoj strani. Lokacija prstiju pomaže balansiranju. Rep takodje ima ulogu u održavanju ravnoteže, a kada se ne koriste, repovi su namotani. Duž torza mužjaka prolazi isprekidana bela pruga. Za zaštitu, mužjaci nose veći i vidljiviji “šlem” ili kacigu. Izuzetno dug jezik može biti ispružen preko dužine tela životinje i završava se lepljivim vrhom za hvatanje plena. Jezik se kreće poput katapulta, hvatajući hranu na isti način kao žaba. Oči su velike i kupolaste.

Mužjaci su mnogo veći od ženki. Mužjaci dostižu ukupnu dužinu tela od 36-53 cm u zrelosti, dok ženke dostižu 23-33 cm.

Panter kameleoni su dnevna, usamljena i teritorijalna bića. Rasponi muških teritorija često su veći od raspona ženskih teritorija. Mužjaci štite svoje područje tako što jure i/ili paradiraju. Pomeranje glave, značajne promene boje i naduvavanje tela mogu se pojaviti tokom udvaranja ili kada brane teritoriju.

Varijacije boja takođe mogu uticati na telesnu temperaturu; na primer, tamne nijanse apsorbuju više toplote.

Kada je u pitanju ishrana, ovi neprobirljivi lovci stoje mirno, čekajući da insekti, sitne ptice i drugi gmizavci priđu njihovom dugom jeziku.

Najvažnije čulo – čulo vida

Od čula im je najvažnije čulo vida. Oči im vire iz glave, prekrivene ljuskavom kožom, sa samo malom rupom za vid. Da bi istovremeno videli u različitim pravcima, oba oka se okreću nezavisno. Njihovo čulo mirisa je manje važno od čula vida.

Što se tiče komunikacije od izuzetnog značaja su im repovi, različita držanja i pokreti repa nose informacije o polu, starosti guštera, njegovom socijalnom statusu i fiziološkom stanju, o njegovim namjerama, pa čak i o raspoloženju.

Takodje koristite pokrete poput pomeranja glave, naduvavanja tela i promene boje da bi medjusobno komunicirali.

Panter kameleoni se obično drže sami, osim tokom parenja. Nakon faze gestacije od 30-45 dana, ženka će se spustiti na zemlju i iskopati jazbinu u koju će položiti od 14 do 34 jaja. Majka neće učestvovati u izleganju svoje dece, a oni će biti sami sebi dovoljni kada se rode. Inkubacija traje od 160 do 362 dana, u zavisnosti od temperature.

Ovi kameleoni su endemični za severne i priobalne regione Madagaskara, gde žive u drveću i žbunju, uglavnom u toplim i vlažnim obalnim nizijama.

Panter kameleoni su prema IUCN (International Union for Conservation of Nature – Međunarodna unija za zaštitu prirode) proglašeni za nisko rizičnu vrstu životinja.