Skip to main content

U mnogim delovima Etiopije, šume je gotovo potpuno uništena. Šume koje okružuju crkve i manastire su među poslednjima preostalim u zemlji. One su ozbiljno ugrožene jer ljudi seku drveće da bi nabavili ogrev.

Zaštita crkvenih šuma Etiopije

Crkva se bori za očuvanje šuma tako što čini lokalne zajednice svesnijim o vezi između šuma i dostupnosti vode i pomaže im da pronađu alternativne izvore za život za sebe i svoje porodice.

Melkie Getachev se penje oko 15 metara u široke, okrugle krošnje drveća u crkvenoj šumi Taragedam. Ovaj 32-godišnjak bere seme za rasadnike drveća. Radi za razvojnu organizaciju Etiopske pravoslavne crkve (EOC-DICAC). Crkva je postavila za svoj zadatak da zaštiti i proširi crkvene šume Etiopije.

Crkvene šume nisu samo poslednje utočište za stotine ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, već su i važni rezervoari vode za zajednice čiji je pristup vodi sve više ugrožen klimatskim promenama. „Crkvene šume takođe doprinose svežem vazduhu i sprečavanju dezertifikacije“, naglašava Abba Gebremarijam, starešina manastira Taragedam.

Ostala su samo šumovita ostrva

Početkom 20. veka 40 odsto Etiopije je još uvek bilo pokriveno šumom. Danas je to manje od pet odsto. Na mnogim mestima, šume su iskrčene kako bi se napravio prostor za uzgoj hrane za stanovništvo koje brzo raste. Šumovita ostrva ostaju oko crkava i manastira Etiopske pravoslavne crkve.

Crkvene šume imaju dugu istoriju. U Etiopiji postoji više od 35.000 crkava i više od 75 odsto njih je okruženo šumom. O njima se brinu i štite ih manastiri i parohije. Pored ekološke, imaju i duhovnu i kulturnu funkciju: sveštenici se mole u ​​senci drveća, šuma se posmatra kao sveto mesto. „Šuma je poput odeće crkve, štiti je od svake štete“, smatra Abba Gebremarijam.

„Crkvene šume su mesta gde se molimo za sve ljude na svetu kako bi Bog doneo Božju ljubav svima, ne samo monasima i samo Etiopiji“, dodaje Kifle Vorku, regionalni menadžer DICAC-a. „Takođe, visok biodiverzitet predstavlja izvor prirodnih lekova za ljude.

Hrana tri puta dnevno

Ali šume ugrožavaju kradljivci drva. Pre samo nekoliko godina Melkie Getachev je sam sekao drva za ogrev u crkvenoj šumi Taragedam – ​​iz siromaštva, kao i mnogi ljudi ovde. Kada su ga monasi uhvatili u tome, uhapšen je na nekoliko dana. Međutim, stroga pravila nisu jedina zaštita šume. Crkva takođe nudi radionice da pokažu ljudima poput Melkie Getacheva koliko je šuma važna za svačiji život.

„Da šuma više ne postoji, uskoro bismo imali problem sa vodom. Krajnje je vreme da zaštitimo šumu”, danas govori Melkie Getachev. Postao je sakupljač semena za rasadnike drveća u okviru projekta pošumljavanja i tako ima dodatni prihod. Osim toga, naučio je o održivim metodama poljoprivrede za svoju malu farmu i kako da čuva ovce.

Od tada, Melkie Getachev, njegova supruga Ageritu i njihovo četvoro dece napreduju mnogo bolje. „Ranije smo jeli samo jednom dnevno“, izveštava Melkie. „Danas možemo svojoj deci ponuditi tri obroka. Dok se večera kuva na vatri, njegov najstariji sin tera četiri ovce u štalu. Melkie ima nove planove za narednu godinu. Pokazuje na malu strminu iza kuće: „želeo bih da napravim povrtnjak ovde u sledećoj kišnoj sezoni”.