Skip to main content

Danakilska pustinja sa izuzetno nepovoljnim klimatskim faktorima, predstavlja jedno vrlo negostoprimljivo mesto na Zemlji.

Ipak popularna medju turistima

Pustinja Danakil koja se nalazi u Etiopiji je neverovatno popularna među turistima, iako predstavlja opasnost. Ova pustinja je jedna od najtoplijih i najbeživotnijih na svetu. To je ogromna vulkanska pustoš, na čijoj teritoriji se zemlja topi pod nogama. Glavna karakteristika opasne pustinje je skoro potpuno odsustvo kiseonika za disanje na njenoj teritoriji. Vazduh je ovde izgoreo i ispunjen otrovnim gasovima, tako da ljudi mogu da budu u pojedinim delovima pustinje samo vrlo kratko, da ne bi rizikovali svoje živote.

Opasnost po zdravlje

Mnogi istraživači veruju da čak i kratak boravak u pustinji Danakil može uticati na zdravlje. Razlog tome je visoka koncentracija sumpora koji isparava, što je upotpunjeno najnepovoljnijim efektima. Temperatura vazduha u pustinji retko pada ispod 50 stepeni Celzijusa. Pored toga, to je vulkanski aktivno područje, a to povećava rizik.

Nestvarni “marsovski” pejzaži

Pustinja Danakil je prilično velika, njena površina je oko 100 000 kvadratnih kilometara. Turiste na ova mesta privlače jedinstveni marsovski pejzaži, koje formiraju naslage soli, kao i jezero puno sumporne kiseline i nafte. Mogućnost da se nekoliko minuta divite ovom pejzažu prati velika opasnost. Užareno sunce, sparan vazduh zasićen sumpornim parama, stalna opasnost od vulkanskih erupcija, kao i agresivno nastrojeni domoroci koji žive na rubovima pustinje samo su neke od pretnji koje čekaju turiste na ovom mestu.