Skip to main content

Astečki sunčev kamen ili tzv. astečki kalendar je neobična kamena skulptura. Na njemu su ugravirani raznorazni simboli iz astečke mitologije, a njegova prava namena još uvek nije potpuno razjašnjena.

Šta prikazuje Astečki sunčev kamen?

Astečki kamen Sunca (ili kalendarski kamen) prikazuje pet uzastopnih svetova sunaca iz astečke mitologije. Kamen, dakle, ni u kom smislu nije funkcionalan kalendar, već je to detaljno izrezbareni solarni disk, koji je za Asteke i druge srednje-američke kulture predstavljao vladavinu njihovih vladara. Na vrhu kamena je datumski simbol (13 trsaka) koji predstavlja i početak sadašnjeg sunca, petog i poslednjeg prema mitologiji, i stvarni kalendarski datum 1427. nove ere, čime se legitimiše početak vladavina Itzokoatla (koji je preuzeo vlast te godine) i stvaranje veze između božanskog i ljudskog.

Kamen je otkriven u decembru 1790. godine nove ere na centralnom trgu Meksiko Sitija i sada se nalazi u Nacionalnom muzeju antropologije u tom gradu. Bogato klesani bazaltni kamen nekada je bio deo arhitektonskog kompleksa Velikog hrama i ima prečnik 3,58 metara, debeo je 98 centimetara i težak 25 tona. Kamen bi u početku bio položen ravno na zemlju i verovatno pomazan krvlju žrtava. Kada je otkriven, kamen je ležao ravno i naopako, možda u pokušaju da spreči konačnu kataklizmu – pad 5. i poslednjeg sunca – pošto se Astečki svet raspao nakon napada od Starog sveta.

Kako izgleda kalendarski kamen?

U središtu kamena je reprezentacija ili boga Sunca Tonatiuha (Dnevnog Sunca) ili Iohualtonatiuha (Noćnog Sunca) ili iskonskog zemaljskog čudovišta Tlaltecuhtli, u poslednjem slučaju predstavlja konačno uništenje sveta kada je palo 5. sunce na zemlji. Jezik je možda i žrtveni nož i, isplažen, ukazuje na žeđ za krvlju i žrtvom. Sa obe strane centralnog lica nalaze se dve glave ili šape jaguara, od kojih svaka drži srce, što predstavlja zemaljsko carstvo.

Zatim postoji ukrasni prsten okružen drugim prstenom koji prikazuje simbole koji predstavljaju tirkiz i žad, simbole ravnodnevice i solsticija, i boje neba.

Oko centralnog lica u četiri tačke su druga četiri sunca koja su se sukcesivno smenjivala nakon što su se bogovi Kvecalkoatl i Teskatlipoka borili za kontrolu nad kosmosom sve dok nije dostignuta era 5. sunca. Četiri kvadrata koji okružuju središnje božanstvo predstavljaju četiri prethodna sunca ili razdoblja, koja su prethodila sadašnjem dobu, “Četiri pokreta” (Nahuatl: Nahui Ōllin).

Gornji desni kvadrat predstavlja “Četiri Jaguara” (Nahuatl: Nahui Ōcēlotl), dan kada je završila prva era, nakon što je trajala 676 godina, zbog pojave čudovišta koja su proždrla celo čovječanstvo.

Gornji levi kvadrat prikazuje “Četiri vetra” (Nahuatl: Nahui Ehēcatl), datum kada su nakon 364 godine orkanski vetrovi uništili zemlju, a ljudi pretvoreni u majmune.

Donji lijevi kvadrat prikazuje “Četiri kiše” (Nahuatl: Nahui Quiyahuitl). Ovo je doba trajalo 312 godina, prije nego što ga je uništila kiša vatre.

Donji desni kvadrat predstavlja “Četiri vode” (Nahuatl: Nahui Atl), doba koje je trajalo 676 godina i završilo kad je svet poplavljen i svi ljudi pretvoreni u ribe.

Sunca ili ere predstavljaju četiri elementa prirode (vazduh, vatra, voda i zemlja) i zajedno sa petim suncem čine Ollin, simbol pokreta. Čitaju se obrunto od kazaljke na satu.

Trajanje vekova izraženo je u godinama, mada moramo računati kroz prizmu astečkog vremena. Zapravo su 676, 364 i 312 deljivi sa 52, a 52 godine je trajanje jednog astečkog “veka” i na taj način mozemo izraziti određenu količinu astečkih vekova. Dakle, 676 godina je 13 astečkih vekova; 364 godine su 7, a 312 godine su 6 astečkih vekova.

Četiri sunca ili ere okruženi su krugom koji sadrži 20 ideograma koji odgovaraju 20 dana 18 astečkih meseca. Svaki dan u mesecu imao je ime povezano s elementom prirode.

Sledeći prsten sastoji se od 40 delova od po pet tačaka koji se nazivaju kvinvencije (figure od pet tačaka koje čine četvorougao) i 8 trougla ili zraka.

U sledećim odjeljcima nalaze se različiti elementi, poput figura u obliku lukova, perja i drugih detalja iz kojih su nastala različita tumačenja: spoj neba i Zemlje, planeta Mars, Merkur i Saturn ili Mlečni put.

Poslednji prsten ima dve vatrene zmije okrenutih jedna prema drugoj i repovima okružujući čitav monolit kako bi “zatvorili” kamen. Veruje se da predstavljaju dvostruke koncepte kao što su dan i noć, istok i zapad, nebo i zemlja itd.