Skip to main content

Drevne kamene skulpture Saudijske Arabije služe kao podsetnici na daleka vremena kada se pustinjski region koji danas poznajemo sastojao uglavnom od jezera i travnjaka. Ovaj bujni ekosistem, koji je primao prekomerne padavine tokom vlažnog perioda u epohi Holocena, postao je dom i naših ljudskih predaka i divljih životinja čije su slike uklesali u liticama.

Ova konkretna priča u praistoriji Arabije počinje 2018. godine, kada su arheolozi otkrili niz džinovskih kamenih skulptura kamila u severozapadnoj provinciji Al-Jawf. U nemogućnosti da otkriju bilo kakvu organsku materiju za uzorkovanje i proučavanje, arheolozi su svoje procene zasnovali na sličnim reljefima pronađenim u gradu Petri. Kao rezultat toga, verovalo se da su ove drevne kamene kamile stare oko 2.000 godina.

Novija studija sugeriše nešto sasvim drugačije. Proučavajući takve stvari kao što su obrasci erozije, tragovi alata i životinjske kosti iskopane na obližnjem mestu, tim evropskih i bliskoistočnih istraživača zaključio je da su skulpture kamila mnogo starije nego što se ranije mislilo. Njihovo istraživanje, objavljeno u Žurnalu Arheološke Nauke, tvrdi da bi skulpture mogle biti stare između 7.000 i 8.000 godina.

Neke ranije studije su imale slične sumnje, ali nisu mogle pružiti dokaze potrebne da ih potvrde. Prošle godine, Guillaume Charloux, francuski arheolog koji je prvobitno pronašao skulpture u Al-Jawfu, sugerisao je da bi one mogle biti deo starije i rasprostranjenije tradicije neolitske kamene umetnosti koju karakterišu naturalistički prikazi kamila u prirodnoj veličini. Jedina razlika je u tome što su oni iz Al-Jawfa bili malo više trodimenzionalni.

Simbolizam kamenih skulptura kamila

Pored utvrđivanja starosti skulptura, merenja su takođe naučila arheologe o ljudima koji su ih rezbarili i društvenim svrhama kojima su skulpture mogle služiti. Lično analizirajući lokaciju, stručnjaci su zaključili da je za svaku kamilu trebalo između 10 i 15 dana za njenu izgradnju. S obzirom na veličinu skulptura – u prirodnoj veličini ili veće u većini slučajeva – čini se da ne bi mogle biti završene bez skela. Sam obim ove kreativne operacije – od vremena koje je bilo potrebno do vrste alata koji su bili uključeni – sugeriše da su ove skulpture morale služiti važnom cilju.

Ova ideja je potkrepljena dizajnom samih skulptura, koje kao da pričaju priču koja je specifična za zajednicu koja ih je stvorila. Portparol Instituta Maks Plank rekao je: „Porast telesne težine i veze sa sezonom parenja na reljefima kamila, sugerišu da bi ove biološke promene mogle biti simbolično povezane sa godišnjim ciklusima vlažnih i sušnih sezona.”

Hajde da se nađemo kod kamenih kamila

Iako su skulpture bile važne i održavane generacijama doseljenika, njihova precizna namena, bila verska ili društvena, ostaje nejasna. „Da li su palili vatru ispod ili su se gostili blizu njih ili su ih samo gledali?“ pitaju se arheolozi. Jedna od funkcija lokacija za kamenu umetnost uopšte nije samo u stvarnom simbolizmu i verovanju koji bi mogli biti povezani sa slikama. To je način da se označi prostor; ovo je mesto “na koje dolazimo da se sretnemo.”

Iako je praistorijsko naselje na Arapskom poluostrvu bilo retko, sporadično i često privremeno, kamene skulpture kamila u Al-Jawfu sugerišu da je ovih ranih doseljenika bilo više nego što se ranije mislilo. Da citiramo arheologe, njihovo istraživanje ovog simboličkog mesta okupljanja, verovatno starijeg od Stounhendža i piramida u Gizi, donosi „novi uvid u složenu društvenu i ceremonijalnu sliku praistorijskog perioda u severnoj Arabiji“.