Skip to main content

Za sve ljubitelje dinosaurusa, evo dobre vesti! U Francuskoj je otkrivena ogromna butna kost dugačka 2 metra i teška 500 kg, koja po mišljenju lovaca na dinosauruse pripada najvećem dinosaurusu na svetu. Veruje se da ova masivna kost pripada džinovskom sauropodu. Ogromna kost iskopana je u francuskom regionu Šarant, području bogatom fosilima koje datira od pre 140 miliona godina, pa se smatra da i ova kost datira iz tog perioda.

Šta su sauropodi?

Sauropodi su podgrupa velikih četvoronožnih biljojeda dinosaurusa sa dugim vratom i repom, malom glavom i masivnim udovima. Oni su u osnovi najveći dinosaurusi biljojedi poznati čovečanstvu i uključuju Diplodocus, Brachiosaurus i Brontosaurus. Ovi dinosaurusi se prvi put pojavljuju u kasnom trijaskom periodu (period koji obuhvata vreme od pre oko 200 miliona godina). Međutim, ova kost pripada dinou koji pripada sauropodima iz jure (period koji je usledio posle trijaskog perioda).

Otkriće

Masivnu butnu kost u debelom sloju gline otkrili su volonteri Nacionalnog prirodnjačkog muzeja. Teška 500 kg, kost je teža od prosečnog modernog konja. Uz butnu kost pronađena je i ogromna karlična kost koja je bila lepo sakrivena unutar istog sloja gline. Stručnjaci za dinosauruse veruju da ova kost pripada sauropodu, jednom od najvećih dinosaurusa koji su živeli na Zemlji.

O Šarantu i njegovoj vezi sa dinosaurusima

Još 2010. godine, paleontolozi su iskopali oko 7500 kostiju iz istog regiona, za koje se veruje da pripadaju više od 45 različitim vrstama dinosaurusa. Međutim, ova butna kost je daleko najveća i najteža kost otkrivena u regionu.